iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Agdadamo

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Si Pedro at ang kanyang aso
1/20/2008 5:33:24 AM

Si Pedro ay lumaki sa mga kabundukan. Kasama niya ang kanyang ina at ama. Napakasipag niya. Lahat ng pinapagawa ng kanyang magulang ay sinusunod niya.

Isang araw habang siya ay nagpapahinga sa kanilang bahay may nakita siyang litrato ng isang hayop. Pumunta siya sa kanyang ina.

"Ina anu po ang klase ng hayop ito?" tanong niya sa kanyang ina.

"Iyan ay aso matalino ang mga iyan at kaibigan ng tao."

"Gusto kong magkaroon ng aso" sabi ni Pedro.

"Mahal ata ang aso. Sa bayan ka makakabili ng aso" sabi ng nanay ni Pedro.

"Magiipon po ako upang makabili ng aso" sabi ni pedro.

"Mag-iipon ako" sabi ni Pedro sa kanyang sarili. "Pero paanno?"

Nag-isip siya ng nag-isip. "Ah alam ko na tutulong na lang ako sa pagsasaka nila tatay."


Itutuloy.................CommentsSherma Benosa
3/20/2008 4:03:03 AM

Congratulations, Balong!
Keep it up. :-)

[(Nabasak diay poste ni papangmo maipanggep iti panangabakmo. :-)]
Your parents must be very proud of you.

LJ
3/20/2008 6:27:06 AM

Thank you Manang.
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.