iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

aay! saringit

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >tilamsik ng batis
3/23/2008 3:50:53 AM

aking mga kathang himig timog
galing sa malambing kong tulog
yaring alaala ng pag-ibig o kahapon
na unti-unting sa alapaap umaaponCommentsmd
3/23/2008 4:22:33 AM

ulap nga naman

laganap ang nagkukumpulang ulap
bakas ng sariwang pitas na bulak
hanging mapagbiro nagbibigay hugis
ayon sa iyong pagtinging ninanais

nataong dalawang ibon nagbigay mata
sa larawan mong hubog ng ganda
mga buhok mo nama'y sinag ng araw
nagdiriwang sa bahagharing abot tanaw

pilit kong di-mapikit sa nagdaraang saglit
yaring damdamina'y natatangay ng ihip
ramdam ko mga paa ko angat sa lupa
sinusundan ka sa isip at sa gunita

Adrian Pagaduan
3/23/2008 4:36:09 AM

patak ng langit

simoy ng hangin hilahila ang kulimlim
nagbibigay katahimikan sa nararating
kaluskus ng mga pakpak lilipadlipad
nagmamadaling makauwi sa kanilang pugad

halimuyak ng hanging kalakip ulan
parating, binabaybay ang kalawakan
daho'y nagsasayawan, nagsasayahan
nagnanasang sa saglit mapapatakan

alikabok sa lupang aking ina-apakan
nagpapadamang pawiin ang kauhawan
gayun din ang ilog gustong maragdaan
para umagos ulit magsilbi sa mamayan

mga pangarap malapit ng magkatotoo
naramdaman ko na ang basang samyo
nang; malakas na tunog ng tubig pumapatak
sa kapligiran, ako'y nabasang nagagalak

Adrian Pagaduan
3/23/2008 4:37:35 AM

patak sa aking balikat

buhos ng ulan akoy nagagalak
akoy napapasigaw, napapaindak
pagtingala ko, mata koy nabubulag
diko namalayang damit koy nalaglag
pakiramdam koy malaya; nakakahinga
sa yakap ng likas, dama koy biyaya

di pala ako nag-iisa; may mga mutya
sa ulan nagpapasasa at ubod ng saya
naakit mga mata kong naparam sa buhos
aninaw mga kagandahang lubos lubos
hagupit ng kidlat nagbibigay liwanag
lantad ang kanilang kutis, namumusilak

akoy nahumaling magtatampisaw
sa anyaya ng agos na kay linaw
naiinggit ako sa damong tubog
nagtataglay kakaibang alindog
tulad ng kampuput namumukadkad
nilalambing ng masusuyong palad

md
3/29/2008 12:16:41 PM

anggan siopa ka man
(pangasinan ng awit na
maging sino kaman ni manonton dalan)

say panangaro so talagan untan
panagtalek ed sinansakey naka-ukulan
datin inaro agak mibibiyang
basta inararo taka anggan kapigan

agka mannunot na anto ka man
saray paliwawam agko nakaukulan
tan anggano antoni asagmakan
ar-aruen taka angan siopa ka man

inararo taka,lapur inararo taka
say nonot da anggapoy kuwenta
inararo taka anggan siopa ka man

ag maunong ya aruen ta ka
bulagak ya manangaro ed sika
ta anggano antoni so asagmakan
ar-aruen taka anggan siopa ka man

MAGING SINO KA MAN

Ang pag-ibig ay sadyang ganyan
Tiwala sa isa't-isa'y kailangan
Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam
Basta't mahal kita kailan pa man

'Wag kang mag-isip nang ano pa man
Mga paliwanag mo'y di na kailangan
At kahit ano pa ang iyong nakaraan
Mamahalin kita maging sino ka man


Mahal kita, pagkat mahal kita
Iniisip nila ay hindi mahalaga
Mahal kita maging sino ka man

Mali man ang ikaw ay ibigin ko
Ako'y isang bulag na umiibig sa 'yo
At kahit ano pa ang iyong nakaraan
Mamahalin kita maging sino ka man

(inawit po ito ng mga estudiyante
ng Pao Elementary SchooL, Manaoag,
Pangasinan june 2007)


Adrian Pagaduan
4/1/2008 9:47:24 PM

pati ules

manonton dalan
11/27/2007 12:31:48 AM


mantaytayeketek manpatpata ed atep
sinyales na asingger lay nepnep
mangiyepasak na bulong na abyang
puletan ko ramay akabikangkang

andibali no tiagew;natakiling koy tawen
tan saray masasanting iran bitewen
diman ko isibbuag so kemkem kon liga
anggad malet ya ugip alaen toak la

intangay kon amamayuen koy balayuboy
nanamnamen koy danum, malamolamoy
aselek toy eleng ko; biglan akabasis
apoyutak la manaya; abasa pati ules


md
4/4/2008 8:20:47 PM

gapatak na sandaling nagbalik

nakikipagpulot pawis mga daliri sa kahaw
at umaasang maibsan ang pusong ligaw
bagamat sapat na ang mga pitik na ulat
mapusyaw nga laang ang dating ng sukat
damping labi sa pisnging makulay
nakakalunas sa mukhang may lumbay

masuyong halik sa labing namumukadkad
marahang yakapyakap ramdam abot palad
sadyang tinatagalan at tinatamasang madla
balatkayong agam-agam nabigyan ginhawa
mga tibok ng dibdib kumukumpas ng himig
nagdiriwang, nakisasalamuha sa lambing tinig

kaliyagahang nakamit hanggang kaya magtatagal
pagkahiwalay ng kamay o mga salitang utal-utal
malagkit na tinginan mga hiyas ng takipsilim
damdaming nabuo pumailanlang sa kadiliman
magbabalik na muli kalakip mga matang luhaan
sa buhay na mahiwaga, ala pa sa kalingkingan... ang salitang kahaw ay bunga ng pinagdugtong
na kataga at hawla(katagahawla) sa kadahilanang
malimit niyong napupungayan mga kagandahang
tagala kaya sinadya kong itago ho sa inyo. kung
iyayakap naman natin sa maunlad na kabuhayang
ating tinatahak ay computer.
ang ulat naman sa tulang ito ay text. ayan mga
pinakamamahal kong mga kababayan puwede nating
isalin sa ating wika kahit anong salitang banyaga, ayan
laang tiyaga ang kailangan. it ayam ute, ami ayam kompa.
(my love for you, thank you--kasinibe)md
Adrian Pagaduan
4/12/2008 4:56:24 AM

naanninaw ko rimat daya
ken simbeng arakop na
kaunggak nabang-aran
wayawayat naaprusan

naidasay apges ni liday
barakung kot naglukay
bitek kumpasan nat ayug
aggillayab ken umasog

silaw kon a magnat sipnget
kadagiti naannad nga baddek
dyiay bakir umok ni dungngo
ubbog aglayon nga lalailo

dagiti aliaw a masungadan
ken desdes nga agparang
kararag ko isut mangsalakan
ken mangparnuay sawang

labasak nga adda liwliwa
makagun-od rang-ay kararua
mangiwaris tontot simpa
maandingay naliday a padaAgposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.