iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

aay! saringit

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >hay naku
9/27/2008 1:32:59 AM

sadyang malambing
dalagang filipina
hanaphanap ka

ngiting dalaga
nagbibigay ginhawa
panourin ka

dahong luntian
namusilak sa parang
nais ay ulan

patak ng ulan
labi ko naramdaman
akoy nagising
Comments
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.