iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

My crazy home cooking!

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >BEEF RISSOLES with MASHED POTATOES!
5/22/2010 1:10:22 PM

This is my VERSION of BEEF RISSOLES, which I usually cook for my 2 kids with smashed potatoes!
Ever since they are still in grade school, it was already included in my Menu plan for cooking. They love it very much with beet root salad. Maybe you can give a try with this recipe of mine. I always need 2 kg of minced meat for a very good size of Rissoles and not the down-sized one!

[img]http://dorllymultiply.bplaced.net/filemanager/wp-content/uploads/2010/04/hpim4650-300x225.jpg[/img]
So, here is the recipe…http://mycrazyhomecooking.tkCommentsAributedted
5/25/2010 8:39:47 AM

Your sophisticated home cooking is good but honestly, how many percent of aycom audience do you believe is interested in cooking in their home with advanced techniques and ingredients? Not all understand "julienne" or the role of fruits like apple, apricot or pear in cooking. Kinilaw, ata-ata, inbaliktad, monamon, aramang, KBL (kamatis-buggoong-laya), tinenneb and other simple recipes are easier to do. You are good but do you think an ordinary saluyot can follow your recipes?caladran
5/27/2010 9:59:24 AM

@Aributedted sa iyo cgur di mo kailangan ang tulad ng mga sharing ni manang dolly, pero sa mga katulad naming OFW dito nangangamuhan sa ballasiw ay malaking tulong sa amin ang mga nai-share niya lalo na sa youtube!
Because we want to GROW, LEARN OTHER IDEAS and EXPLORE!
Truky masarap ang KBL, and other putahe that we learned way back home...pero walang kang KARAPATAN para maliitin ang katulad naming "ORDINARY SALUYOT" (as what you said), dahil sa VIDEOS na kaakibat ng mga RECIPES niya, ay malaking tulong sa aming mga "ORDINARY SALUYOT"...one thing more, kung meron kaming gustong malaman na hindi namin maintindihan na sa akala mo ay ganon kami KABUBO...gaya ng "JULIENNE" ay nandiyan siya umaalalay sa amin, na pweding pagtanungan through INTERNET...I for one, I learned a lot from her, na malaking tulong sa akin sa klase ng naging trabaho ko dito sa ballasiw!
Go, go, go, manang dolly.....THUMBS UP!
cirenia
5/28/2010 7:00:34 PM

maraming salamat Dolly sa inyong mga recipe. ginagaya paminsanminssan. no dadduma, great, no ddaduma saan nga mapuntaan. but we keep on learning from you.bom bom
5/29/2010 10:40:20 AM

Diak la agpilpili ti luto. Naimas mit kit amin a luto malaksid tay naiparanta a luto a makasabidong samo kanin.

AMpang! Ti man laing kunakunak kingka MIsis Caladran kit agsaoka mit ti pudpudno, no ibagam nga ordinary saluyotka apay ngarudin nga agtagtagalogka mit, agilokanoka mit a sagpaminsiam.
abigail
6/10/2010 7:25:47 AM

thank you, agyamanak unaydolly carvajal bernal
6/23/2010 4:33:11 AM

@born born, 'dinto pay agilokano ni Aributedted, napia pay ni caladran ta TAGALOG, WIKANG PILINO!
Dayta ngay englis???---SALITANG BANYAGA kunada dagita makata...lol...

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.