iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

A dose of ink

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Arlane Manzano

 Entries:
15
 Comments: 4284

iCom Page
ArchivesDateStamp
Our DUATA (Pagsursuruan) 5/19/2008 10:07:48 PM
bagong taon, bagong ngayon!12/31/2007 1:00:54 PM
BLANK PAGE10/24/2007 12:13:26 PM
PLUS ONE6/28/2007 4:10:26 PM
MELODIES OF MY HEART4/4/2007 10:15:13 AM
sa aking bintana3/6/2007 10:26:27 AM
HUG SOMEONE TODAY!!!2/6/2007 11:03:06 AM
Hehehe... Ganaben ti Mitir!!!!!1/24/2007 11:01:47 AM
try lang...1/24/2007 10:37:15 AM
YEAR of the FIRE PIG : 18th February 2007 - 6th February 200812/22/2006 7:57:07 PM
pen's asylum6/16/2006 2:03:58 PM
padpadas laeng4/30/2006 7:25:06 AM
Ti Gumil ken Siak4/25/2006 12:10:35 PM
MANNURAT, BANGOLAN...4/25/2006 11:57:19 AM
Mannurot ka kunam?4/25/2006 11:41:59 AM


 Our DUATA (Pagsursuruan)
5/19/2008 10:07:48 PM

Inalikumkom ti sipnget daydi a layap

PINALABASKO ADU NGA LINNAAW

Saanna a naigasat ti nagbayag

PINADPADAANAK ISEM NI GASAT

Apagkanito laeng ti pikapik a raniag.

TAPNO MATAGINAYON SINANGALTA NGA AYAT.TAPNO MATAGINAYON SINANGALTA NGA AYAT

Apagkanito laeng ti pikapik a raniag

PINALABASKO ADU NGA LINNAAW

Inalikumkom ti sipnget daydi a layap

PINADPADAANAK ISEM NI GASAT.

Saanna a naigasat ti nagbayag.
copyright manzano may 19, '08

DUATA of Bert UgalinoComment(s): 144  | Lastupdate: 5/10/2010 4:47:03 PM bagong taon, bagong ngayon!
12/31/2007 1:00:54 PM

Mangangarap pa ba ako
samantalang patapos na ang taon?

Maninikluhod pa ba ang abang lingkod
sa langit upang maulanan man lang
maski isang tabong ligaya?

Mananangis pa ba ang puso
na tumingala at humingi ng biyaya
habang ang kasalukuyan
ay nagbabanta na ng pamamaalam?

Magdarasal pa ba ako para sa ngayon,
kung ang bukas ay kumakatok na?
dapat pa ba akong maghintay
sa isang kahapong lumisan
at di na babalik pa?

Ayokong managhoy upang kaipala'y
pansinin at ambunan ng liwanag.
Ayokong umiyak at maglungkot-lungkutan
upang sa gayon ay kaawaan.
Gusto ko lang sanang ngumiti
at pagkatapos ay iyakap itong pagbati!

//nagtatampo na ang nalulunod na lupa
sa yelong pahalik-halik at sa ulang walang sawa.
bisyo na lang yata ng araw ang kanyang pagsikat
at pagngiting pasilip-silip.
Ano bang meron sa mga ulap
at doon na lang sya lagi'y nakayakap?
wala na bang aliw na makikita sa aking mga mata!//

gusto ko na sanang matulog
ihimlay ang katawang pagal
yumakap sa walang malay kong unan
at sa init ay umamot sa maigsi kong kumot
ok lang, kahit na mamaluktot
wag lang akong uli'y mangarap
para sa taong lumipas?

Mangangarap na lang muna ako
para sa ngayon at sa bukas.


Comment(s): 305  | Lastupdate: 5/19/2008 9:29:46 PM BLANK PAGE
10/24/2007 12:13:26 PMComment(s): 286  | Lastupdate: 12/31/2007 9:55:58 AM PLUS ONE
6/28/2007 4:10:26 PM

been there,
going up here.

done that as close,
have had those.

backed off once,
stepped ahead twice.

was hurt a plenty,
painted smiles in many.

lost in some ways,
found peace as always.

wounded before,
still standing tall.

I am here,
wait for me there.

no way to stop,
dare not ask.

every time I count,
plus one I always start!

(June 27, 2007)Comment(s): 340  | Lastupdate: 12/14/2007 4:24:31 PM MELODIES OF MY HEART
4/4/2007 10:15:13 AM
SANDARA PARK lyrics


Comment(s): 206  | Lastupdate: 10/1/2007 12:11:26 PM